Platební podmínky

Platby
Způsob platby je pouze bankovní převod. Platba je úspěšně dokončena zasláním potvrzujícího emailu. 

Opakovaná měsíční platba
V případě, že předmětem koupě je licence „Basic“ nebo „PRO“ s pravidelným
měsíčním poplatkem, se Uživatel zavazuje hradit pravidelné měsíční platby ve výši prvního měsíčního předplatného. V případě neuhrazení dalšího měsíčního poplatku se předplatné automaticky zruší.

Opakovaná roční platba
V případě, že předmětem koupě je licence „Basic“ nebo „PRO“ s pravidelným
ročním poplatkem, se Uživatel zavazuje hradit pravidelné roční platby ve výši prvního ročního předplatného. V případě neuhrazení dalšího měsíčního poplatku se předplatné automaticky zruší.

Ukončení předplatného
Obnovu předplatného prémiové licence může Uživatel kdykoliv ukončit na zákaznické podpoře na adrese info@sachmedium.cz.
Ukončením předplatného prémiové licence je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále účtován. Ukončením předplatného prémiové licence se Uživatel vzdává všech výsad a výhod, které mu předplatné přinášelo. V případě zrušení
předplatného bude prémiová licence, po vypršení uhrazené doby předplatného, ukončena.

Reklamace

Po zakoupení PREMIUM a využití některé z jeho funkcí není možné vrátit peníze zpět. Pokud by uživateli ve využívání PREMIUM funkcí bránil technický problém na straně Portálu, budou mu peníze vráceny v plné výši.